HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

Har I set en løs skrædder

Om artiklen:
Om Lars Andersen er der i et årsskrift fra Byhistorisk samling og Arkiv i Høje Tåstrup viderebragt en historie -  "Har I set en løs skrædder". Det er en af skrædderens lærlinge, Niels Grass, som fortæller om læretiden fra ca. 1886. Her er et uddrag af artiklen suppleret med lokale oplysninger om skrædderen:

 

Skrædder Lars Andersen

En af byens mest kendte skræddere var Lars Andersen, som havde sit skrædderværksted øst i byen i starten af strædet ved gården Korskærgård. Skrædderen boede her med sin kone, Karen, og deres lærlinge. I udhuset var der plads til en ko, en hest og en vogn. Skrædderen kørte nemlig rundt og tog mål på kunderne, som skulle have syet tøj. Folkene, der tjente hos skrædderen, boede og spiste hos ham.

Lars Andersen fortsatte sin skræddervirksomhed, til han var 90 år. Han var en meget driftig mand, som sammen med byens smed og tømrermester sørgede for, at byen fik vandværk og elektricitet.

På museet findes et foto af huset med gadekæret intakt - og desuden et rigtig godt gruppebillede af skrædderen sammen med smed Hans Hansen og tømrermester Ole Nielsen.

Skrædderens lærlinge boede oppe under loftet, hvor der også var skrædderstue. Rummet havde skrå vægge. Om natten slog de skrædderbordet op, og der nedenunder var så lærlingenes senge. Der var også køjer under taget. Her tilbragte svende og lærlinge næsten hele døgnet. Arbejdstiden var fra 6 morgen til 10 aften. Om lørdagen dog kun 7 timer fra kl. 6 til kl. 1 over middag. Der var ikke andre pauser end spisetiderne.

Hos bønderne spiste de dengang med den femgrenede gaffel - hos 'mesters' kone var det noget andet, der var hvid dug på bor-det og tallerkener fade knive, gafler og skeer, og hun var meget proper. Dertil lavede mesters kone god mad. Mester selv var særdeles dygtig. Kunderne sagde: Lars Andersen er dyr, men tøjet passer, og ingen knap går løs i hans tøj. Han var også u-trættelig med kvaliteten, var arbejdet ikke godt nok lavet, hed det "om igen".

Svendene fik 1 krone om dagen, lærlingene måtte nøjes med kost og logi og et fint sæt tøj efter 4 års læretid. På værkstedet var der 2 svende og 5-6 lærlinge. Der har været livligt deroppe under taget! 

 
til top
 
   
 

 

 
Tip:

I årsskriftet 1989 fra Byhistorisk samling og Arkiv i Høje Tåstrup kan du læse resten af  historien,

   "Har I set en løs skrædder".

Årsskriftet kan lånes på biblio-teket.             
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top