HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

Forsamlingshuse i Herringløse

Om artiklen:
Artiklen er skrevet af Ulla Bech til Egnshistorisk Nyt 1999-1 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø

 

Et egentligt forsamlingshus, som er blevet bygget og og har været benyttet udelukkende til dette formål, kan vi ikke prale af  i Her-
ringløse. Hvad vi derimod har er et par bygninger, som med sikkerhed adskillige gange har huset byens borgere, når disse forsam-
ledes enten til sang,  foredrag, højtidsfester el. lign.  Det er Ejner og Inger Jensen, Ejners mor Martha Jensen, samt tidl. købmand
Claus Christensen, som her er de gode kilder.

 

'Hotel Phønix'

Oprindeligt var der ikke et fælleshus i landsbyen, som kunne
benyttes til festlige arrangementer. Der var dog et privat hjem
på Strædet, det nuværende Korskær, der bl.a. var åbent for
byens 'sangforening'.

I starten af århundredet, var der normalt juletræsfest her. Musi-kanten spillede på Harmonika, og oftest gratis. Folk i byen
kunne også leje 'salen' til festlige sammenkomster. Den gang
var der dog et fag mere i længden. I 'salen' var der et par lange
borde, hvor folk kunne sidde og drikke kaffe. Den blev lavet ude
i et ganske lille køkken - det gik alligevel, man klarede sig.

Det var i dette hus børnene gik til danseundervisning. Desuden holdt sangforeningen til her. Når man havde været samlet til sangaftener, gik man bagefter over i et husmandshus i haven
bag købmandsbutikken (over for Oldhøjgård) hos Børsten-
binderen og fik 'tekneiter' - det var te med brændevin i. Børsten-binderen var glad for en lille een til halsen.
 

Hotel Phønix i Herringløse

' Hotel Phønix'   i  Herringløse.

'Hansoline'

Spørger vi de ældre beboere i dag, hvor man mødtes til større fester, siger de alle med een mund: "det var da hos Hansoline".
Huset med dette ejendommelige navn, er den gamle forskole i byen, som blev bevilget af sognerådet og og bygget af den lo-
kale tømrermester, Ole Nilen, i 1908-09.

I Forskolehuset blev der somme tider afholdt store fælles fester, som enten Idrætsforeningen eller Skytteforeningen stod for.
Der blev spillet Præmie-whist og afholdt bankospil, og der var juletræsfest for børnene. Når der skulle holdes julefester, sam-lede byens husmødre ind til juletræ, og lavede kakao til alle ungerne i en mælkejunge. Der var desuden indkøbt en julegave
til hvert af børnene - gerne fra købmand Simonsens legetøjssortiment. Præsten Bonnevie var også med til højtidsfesten, og
når han var gået hjem, så spilledes der kort.

Forskolehuset kom senere til i folkemunde at hedde 'Hansoline'. To søskende, Hans og Oline, oprindeligt fra Lindegården, boede her en årrække. 

 

 

til top

 

 

 

 
Tip:
Læser du historien om Idrætsfore-ningens start, vil du der kunne læse om et arrangement i Forsko-len / Hansoline.
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top