HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

Tømrerværkstedet

Om artiklen:
Siden er opsat af Ulla Bech i 2003 på baggrund af interviews og en gammel avisartikel af ukendt oprindelse.
 
 
Der var engang en fattig tømrer, der begav sig ud på landevejen mod ukendte mål, i det håb at han et eller andet sted ville finde lykken.... Sådan kunne historien om Herringløses senere store tømrerfirma være begyndt. Her kommer en kort version af eventyret.

Ole Nielsen.

Herringløses tidligere store tømrer- og snedkerværksted "Alfred Nielsen & Søn" blev grundlagt tidligt. En dag i 1890 fandt Alfred Nielsens far, 'Ole Nilen', den gang karetmager og tømrer på Herregården Gjeddesdal, ud af, at han ville begynde for sig selv. Med små midler og med lidt håndværktøj i tasken begav han sig til Herringløse.
 

 Karetmageren i funktion - der laves hjul

 

Bygninger på Tømrerværkstedets grund 1997

Th. herover: En del af værkstedskomplekset på Rytterkær, som det så ud ved virksomhedens nedlukning. I baggrunden anes beboelseshuset til værkstedets ansatte, som oprindeligt blev hyret i det jydske.
Tv: På værkstedet er der gang i produktionen af vognhjul.

 

 
Blot to år efter, at han var vel ankommet til landsbyen, byggede Ole Nilen sit eget værksted. Han startede med forefaldende tømreropgaver, men fik snart overdraget større opgaver. På Hvedstrup Præstegård havde han hovedentreprisen, ligesom på Herringløse Forskole og den gamle brugs i Gundsølille (tidl. Teknisk Forvaltning i Gundsø Kommune - nu beboelse).

 
Alfred Nielsen
.

I 1926 overtog sønnen, Alfred Nielsen, firmaet. Der var i mellemtiden kommet elektricitet til Herringløse og arbejdsstyrken var vokset til en halv snes mand. Hovedopgaverne dengang var landbrugsvogne og hjul til dem, men der blev også bygget gårde og huse.

Johannes Nielsen.

Midt i 30'erne, da næste generation, Johannes Nielsen, kom til, fik firmaet navnet 'Alfred Nielsen og Søn'. Nu gik man over til etagebyggeri, omkring 30.000 boliger blev det til gennem tiden. Dog måtte man under krigen mid-lertidigt sadle om, og begyndte at fremstille inventar. Det var efter sigende
et parti af denne vare, der var klar til levering til kunden, som gik op i røg i 1943, da værkstedet ved Mellemvej brændte. Det var blevet saboteret, fordi man leverede til værnemagten (senge).

Firmaet opgav den gang grunden midt i byen og byggede det nye værksted på Rytterkær. Det første stykke jord hertil blev købt af Muldhøjgårds ejer under krigen (1944). Senere blev der udbygget med de store lader (jord atter købt fra Muldhøjgård), og senere igen med 'tømmerpladsen' (jord købt af ejeren til Ryttergården), hvor Jønksvej og delvis Søvænget nu ligger.

Det høje beboelseshus, som ligger bag det tidligere tømrerværksted på Ryt-terkær (se billedet), er bygget til arbejderne hos typehusfirmaet. Det ligger ned til Poppelsøen bagved, og har i folkemunde heddet 'Sølyst'. Nogen kald-te det 'Gummiløs' - der blev vist født mange børn der. Der ligger også et lille lavt stråtækket hus, 'Andehuset', som tømrermester Johannes Nielsen byg-gede til sine ænder og guldfasaner. Ænderne kunne gå derfra og ned i søen.

Kurt Nielsen

I 1966 overtog sønnen, Kurt Nielsen, firmaet, og det blev kort efter omdannet til et aktieselskab. I forlængelse af den nye ejers fagkundskab mht. arkitekttegning startedes også typehusfirmaet Scan House, som var baseret på huse i trækonstruktion. På Søvænget i Herringløse er der bygget i hvert fald 5 huse af Scan House typen. Da der var flest ansatte, var antallet af medarbej-dere oppe på 120. Fimaet blev lukket ned i 1980; det var blevet for stort. En del af firmaet måtte gå i betalingsstandsning.
 

Ebbe Nielsen

Ole Nilens Oldebarn, snedkermester Ebbe Nielsen, som er en søn af Kaj Nielsen (Tømrer-mester Johannes' Bror), har idag lejet sit værksted ind i en del af bygningerne.
 
 

Kilder:
Avisartikel fra lokalt dagblad om Ole Nilen (dato og kilde ukendt), samt tilføjelser fra Kurt Nielsen, Duvald Jensen samt Inger og Ejner Jensen, fortalt til Ulla Bech 1997.

 

 
Tip:
Læs og lær mere om karetmagere på denne hjemmeside:
http://www.ekvipage.dk
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top