HH-lokalhistorie
    
§ Artikler
§ Kort
§ Vejviser

© Ulla Bech    

  Artikeloversigt  -  Nyeste artikel  
 

Artikeloversigt

Herringløse og Hvedstrup lokalhistoriske artikler. Klik på en understreget titel for at læse historien eller et uddrag heraf.
   
punkttegn

'I blå kjortel og gevær' - En menig infanterists aftjening af 'våbenøvelsen' som optakt til skæbneåret 1864, hvor han deltager i krigen ved Dybbølstillingen.
Ulla Bech, årsskrift 2012 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø. Dette er kun et uddrag af artiklen.
 

punkttegn

'Barn af en fremmed fugl' - Tjenestepigen og håndværkeren på valsen og det liv de fik sammen.
Af Anna Margrethe Larsen, red. af Ulla Bech, Egnshistorisk Nyt 2012-2, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

'Finland-Danmark - og retur' - To finnedrenges ophold i Danmark under krigen i årene 1942-43.
Ulla Bech, årsskrift 2011 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø. Dette er kun et uddrag af artiklen.
 

punkttegn

'Travle dage og mindre travle dage' - (fra Mogens Christensens erindringer om barndommen i Herringløse)
opsat på siden 2011.
 

punkttegn

'Rutebilen i gadekæret' - (om A. P. Hansen og hans rutebiler)
opsat på siden 2010.
 

punkttegn

'Sommerdage på Korskærgård' - (en drengs ferieminder fra 1950'erne)
af Jens Otto Pedersen, opsat på siden 2010.
 

punkttegn

'Cirkus og gøgl i byen' - (om 'Vilhelms plads' på Brøndbakken og gadekærspladsen overfor)
opsat på siden 2010.
 

punkttegn

'I afdelingen for damevarer' - (i købmandsbutikken 'Lorentzen og Simonsen'),
opsat på siden 2010.
 

punkttegn

'Bag købmandsdisken' - om 3 landsbykøbmænd i Hvedstrup sogn (del-1)
Ulla Bech, årsskrift 2008 og 2009 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
(Dette er kun et uddrag af artiklerne i årsskrifterne, afsnittet om købmanden i Hvedstrup).
 

punkttegn

'På tur med Ejvind W. Knudsen' - en uforglemmelig cykeltur under folkestrejken i København 1944
Torben Tversted, årsskrift 2009 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

'Hans Smed' - Herringløses smed i generationer
Ulla Bech, årsskrift 2007 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø. Dette er kun et uddrag af artiklen.
 

punkttegn

Barberens Karusser
Ved Ulla Bech, Egnshistorisk Nyt 2007-2, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Om udvikling i landsbyerne og lokale erhverv
Et interview med Ulla Bech, medlem af Egnshistorisk Forening i Gundsø. Dagbladet Roskilde Tidende bragte artiklen 'Fra fæstebønder til husmænd' (uddrag af interviewet) af journalist Lars Kimer i forbindelse med 35 års jubilæum i 2007 for Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Portræt af en grundlovsfader
Om Lorentz Lorck. Christian Sørensen, årsskrift 2005 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Forvirring om Kong Volmers bagdel
- uddrag af artikel af Steen Laursen: Sprogligt set. Dagbladet Roskilde Tidende d. 30. oktober 2003.
 

punkttegn

Tømrerværkstedet
- om firmaet Alfred Nielsen & Søn, opsat på siden af Ulla Bech 2003.
 

punkttegn

Idrætsforeningen - det festlige fællesskab
- fra foreningsprotokollen, ved Ulla Bech, opsat på siden 2002.
 

punkttegn

Skummetmælk, skyr og skæreoste
- om mejerier i tre gamle sognekommuner. Ulla Bech, årsskrift 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø
- Del-1: Herringløse Mejeri,
            Handel i København
- Del-2: Isning til mejeriet           
- Del-3: Mejeriejerens gadekær
(Dette er kun et uddrag af artiklen i årsskriftets afsnit om Herringløse Fællesmejeri).
 

punkttegn

Når klappen gik ned
- om gamle telefoncentraler i Gundsø. Ulla Bech, årsskrift 2000 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
(Dette er kun et uddrag af artiklen i årsskriftets afsnit om Herringløse Telefoncentral).
 

punkttegn

Martha Hansigne Jensen Herringløse fortæller
- båndoptagelse ved Kæthe Skov Larsen 1977, Gundsø lokalhistoriske arkiv.
Optagelsen er gengivet i Egnshistorisk Nyt 2000-2, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Da Herringløse var under 5 godsejere
- en historie om udskiftning af landsbyjorden. Ulla Bech, årsskrift 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
- Del-1: Godsejere og fæstebønder i Herringløse
- Del-2: Baggrunden for udskiftning af landsbyens jorder,
            Vange, åse og agre og lokale stednavne 
- Del-3: De fem godsejeres jordfordeling ved stjerneudskiftningen 
- Del-4: Københavns Universitets huse og gårde i Herringløse 
(Dette er kun et uddrag af artiklen i årsskriftet).
 

punkttegn

Forsamlingshuse i Herringløse
Ved Ulla Bech, Egnshistorisk Nyt 1999-1, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Naturglimt i vore sogne
Axel Hansen 1946, ved Preben Hansen. Egnshistorisk Nyt 1999-1, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Min barndom i Hvedstrup by
- af Hans Hansen (Lindegården Hvedstrup), ved Preben Hansen. Årsskrift 1998 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

'Genforeningspladsen' i Hvedstrup By
Preben Hansen og Stinne Petersen. Egnshistorisk Nyt 1998-1, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Stednavne i Gundsø - Jævnbjerg
Jørgen Busch, Egnshistorisk Nyt 1998-3, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Istidslandskabet omkring Herringløse
Ulla Bech. Artikel i Lokalavisen Ugenyt 15. og 22. juli 1997 'Herringløse i istid og oldtid'.
 

punkttegn

Op ad Væggen ned ad Stolpen
Christian Sørensen. Årsskrift 1992 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Skoler på vor egn i 1700-tallet
Helge Bjørn. Årsskrift 1990 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Damen på 20-krone -sedlerne
Preben Hansen. Årsskrift 1990 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Hjemme i Hvedstrup
- glimt fra Nathalie Zahles tid og - eftertid,
Preben Hansen. Årsskrift 1989 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Har I set en løs skrædder
(- om skrædder Lars Andersen Herringløse), genfortalt af lærer Axel Hansen.
Årsskrift fra Byhistorisk samling og Arkiv i Høje Tåstrup 1989.
Træk fra Fløng sogns historie 1-5,
Aksel N. Bak,
Årsskrifter fra Byhistorisk Samling og Arkiv Høje Taastrup 1983-87.
Om Hvedstrup-Fløng Sognekommunes opståen og senere nedlæggelse er fra artikel nr. 4 (1986) refereret i Egnshistorisk Nyt 1988-4 Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Gamle juleskikke
Kæthe Skov Larsen,
Om slagtningen af julegrisen og tilberedningen af pølser,
Om julemad og om at 'tigge sul',
Om brygning og bagning, 'julerente' til tjenestefolk og husmænd m.fl. og juleskikke generelt,
Om julerengøring, overtro og dyrenes jul.
I:
Egnshistorisk Nyt 1979/80-dec/jan, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
Egnshistorisk Nyt 1986-4, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
Egnshistorisk Nyt 1988-4, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Gundsø-bønderne handlede i Roskilde
Ingeborg Christmas-Møller, Egnshistorisk Nyt 1990-2, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Et grænsespørgsmål i 1705
Helge Bjørn, årsskrift 1985 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Poul Frederik Lassen 1888-1983
Christian Sørensen, årsskrift 1984 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Den gamle degn - en minderune
Preben Hansen, årsskrift 1984 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Hyggelige Hvedstrup
(I jumbe og Ford-T - med pastor Nissen på køretur)
Erik Nissen (søn af præst ved Hvedstrup Kirke Svend A. Nissen),
fra båndoptagelse 1981 i afskrift Lokalhistorisk Arkiv Gundsø, Egnshistorisk Nyt 1984-august,
Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Hvedstrup præstegårds gamle embedshave
Erik Nissen, årsskrift 1981 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

I følgeskab med to gamle præster
Preben Hansen, årsskrift 1981 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Fra båndarkivet - fhv læge P. F. Lassen Herringløse fortæller,
årsskrift 1981 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Fastelavnsskikke i det gamle Herringløse
Kæthe Skov Larsen, Egnshistorisk Nyt 1980-februar, Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Træk af Hovemøllegårds historie
Kæthe Skov Larsen, årsskrift 1975 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

punkttegn

Borghøj - en gravhøj fra bronzealderen
Carl Neergaard, årbog 1931 fra Historisk Samfund Kbh. amt.
 

For at læse hele artiklen fra et årsskrift fra Egnshistorisk Forening i Gundsø skal du have fat i selve årsskriftet.  Find foreningen under 'Links' i bunden af siden.
 

 

 
Tip:
Årsskrifter fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan lånes på  biblioteket eller købes ved henvendelse til foreningen.
 
Egnshistorisk Nyt i indbundne årgange kan bl.a. læses på Roskilde lokalhistoriske arkiv (Hovedbibliotekets kælder)
i arkivets begrænsede åbningstid.
Egnshistorisk Forening i Gundsø
Se 'Links'  i bunden af siden for kontakt til foreningen.
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top