© Ulla Bech    

   
 

Dokumenter i afskrift

Herringløse Bygade 21  - matr. nr. 44b 
 

Brandtaxation
Ref. Ejer / Beboer Hvad er forsikret Kilde
103-8 Smed Morten Jensens Huus
Stuehuus,
Herringløse Bye, Hvedstrup Sogn.
Matr. No. Herr44b, (af ID-No 8-42)

Et Stuehuus.
Se kildens specifikation herunder.
 

Brandtaxationsprotokol
LAS, Film 1141
 
  (1860 d. 15. August)    
 1. Stuehuus  i Nord og Syd
  4 Fag 12 1/2 Alen lang, 7 1/2 Alen dyb,  3 Alen høj.
  Af Fyr under- og overtømmer klinede Vægge, Straaetag, 1 Skorsteen og Forstue samt Kammer,

  Klinede Vægge, Vinduer og Døre.
   
  Forsvarlig mod Ildsfare
  Indført under F. Nr. 36b, hvoraf det er en Parcel og sammenbygget hermed.

   


 

...      
 

 

 

 
Tip:
De gamle stråtækte huse i bin-dingsværk var meget udsatte for brandfare. En gnist fra en skorsten kunne antænde et tag, og snart var ilden løs også i naboens hus.

I forbindelse med landborefor-merne i slutningen af 1700-tallet og den nye matrikel i starten af 1800-tallet kom der flere og flere selvejere, som dermd også stod alene med regningen efter en evt. brand. Amterne fik ansvaret for at administrere en brandforsikrings-ordning.
Brandforsikringsarkivalierne kan f.eks. fortælle os:
 • Hvem i landsbyen var forsikret?
 • Hvilke bygninger var forsikret og til hvilken værdi?
 • Hvor mange længer bestod en gård af og hvor mange fag?
 • Hvilken kvalitet tømmer var der brugt, og var bygningen grundmuret?
 • Hvor mange ildsteder og skorstene var der?
Svarene fra flere taksationer kan sammenholdes og fortælle om udviklingen på en enkelt ejendom henover tid..
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top