© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Kalkgravsvej xx - matr. nr. 14f  (parcel af Ebbekærgård - ved åen)  
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
15-04-1839
(læst)
Edelgave Gods
 
Fæstebrev til Søren Jeppesen fra Frederik Tutein på Edelgave på:
"Lod af Hendrik Olsens Gaard i Herringløse til Hartkorn
1 Td."
 
Register over fæster
LAS
1840 Edelgave gods Bruger: Søren Jeppesen:
'den nordlige Lod'
Skattegrundlag for matr. 14f:
0 Tdr. 5 Skp. 2 Fk. 1/4 Alb.
 

(UB: Søren Jeppesen ejer Matr. 21 b og 21 c - Lærkegården, for beboere se 21b)

Matriklens hartkorn 1840,
samt tilføjelse i Sogneprotokol
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top