© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Korskær 11 - matr. nr. 19c
 

Bemærkninger Kilde
På grunden lå tidligere den udflyttede gård matr. 19, som tidligt blev opdelt i Arnishøj gård og Stenløkkegård.
Matr. 19c er markstykket, som når ind til Rundingen.

Det er ikke bekræftet endnu, men 19e formodes udstykket af 19c, derfor ovenståënde adresse Korskær 11.
 

UB
'En fraflyttet Gaardsplads med Hauge østlig i Byen, sønden for Gaden.'
 
(UB: Sogneprotokollen er påbegyndt 1800-1844. På første side står 1831 men det kan man ikke helt regne med. For at få nøjagtige årstal på ejerskabet, må man ty til tingbogen. Sogneprotokollen indeholder en vigtig information: Brugeren af matriklen).
 
Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
Dato Ejer Bemærkninger Kilde
  Jens Pedersens Huus.


 
Brandforsikring 1800-27.  
Ejendommens ID-nummer 8-46:

 127-4
 

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1136)
LAS

07-03-1812 Jens Pedersen
 
Brandtaxation 1812 den 7. Marts
 

127-4.

'Et Huus tilhørende Selvejer Jens Pedersen'.
 

Brandtaxation
Hvedstrup sogn
(Film 1140, s368 ff)
LAS

18xx
 

 

 

 


 

Jens Pedersens Enke
Hans Mortensen
Gl. Matrikels Hartkorn:
 
Tdr. Skp. Fk. Alb.
0 1 1 0 0

Nye Matrikels Hartkorn (1844):

Tdr. Skp. Fk. Alb.
0 1 1 0 1/2
Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
18xx
 
  Areal mål:
0 Tdr. 7  3/4 Skp
 
Nye Hartkorn:
0  Tdr. 1 Skp. 1 Fk.   1/2 Alb.
 
kort ca. 1850
Matrikelstyrelsen
18xx Jens Pedersens Enke Bruger: Ejeren Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
... . . .
1835 Jens Pedersens Enke.
Peder Knudsens Enke.
  Extract af Hartkorns-lister 1835 -
Kort- og matr.-Styrelsen
1840 Jens Pedersens Enke.
Peder Knudsens Enke.
 
Bruger: Eieren,

Skattegrundlag:
0 Tdr. 1 Skp.1 Fk. 1/2 Alb.

(UB: Peder Knudsens Enke ejer også hovedmatriklen 19a).

Matriklens hartkorn 1840
  Jens Pedersens Huus.
Nu Niels Pedersen.

 
Brandforsikring 1828-53.  
Ejendommens gl. ID-nummer 8-46:

 Jan. Qv. 1812, 127-4
   

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1136)
LAS

  Niels Pedersens Ejendomshuus.

 
Brandforsikring 1854-58.  
Ejendommens gl. ID-nummer 8-46:

 Jan. Qv. 1812, 127-4
   

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1138)
LAS

  Huus Herringløse Bye,
Matr. No. 19 (c)
Niels Pedersen
I f.m. brandforsikringen er bygningerne blevet omtakseret i årene 1858-72 - se referencer herunder til brandtaksations-protokollen for Hvedstrup sogn, der indeholder opl. om bygningernes værdi -
(Film nr.1140 - 1141)
 
Ejendommens gl. ID-nummer 8-46:

 1. Qv. 1812, 127-4.
  

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1139)
LAS

... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top