© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Sengeløsevej 5  - matr. nr. 21e
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
. . Matr. 21e er udstykket fra Matr. 21d.
 

Afgifter på ejendommen:
Hartkorn: 1 1/2 Album.
 

Gammelskat 11 Skilling.
 

 

Realregister til tingbog LAS
.. Frederik Larsen Solgt til Frederik Larsen Realregister til tingbog LAS
... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top