© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Korskær 21  - matr. nr. 33a
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
Om matrikel 33 (før den blev delt i a, b, c, d, e, f og g):
'Et Wænge i Byen sönden for Gaden hvorpaa er opført et Huus.'

(UB: Sogneprotokollen er påbegyndt 1800-1844. På første side står 1831 men det kan man ikke helt regne med. For at få nøjagtige årstal på ejerskabet, må man ty til tingbogen. Sogneprotokollen indeholder en vigtig information: Brugeren af matriklen).

Gods:Catrinebjerg
Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
  ...    
15-06-1835
(læst)
  'En Gaardsplads nu Husbygning'
(ved matr. 14d en ubeboet grund)

Vielsesattest som Adkomst for Christen Knudsen, der har ægtet Mickel Nielsens Enke, Kirsten Larsdatter.
(UB: læst på tinget med forsinkelse - se næste ejere)
 

Realregister tingbog LAS
15-06-1835
(læst)
  Vielsesattest som Adkomst for Haagen Andersen, der har ægtet førnævnte Enke, Kirsten Larsdatter.
(UB: læst på tinget med forsinkelse - se næste ejer)
 
Realregister tingbog LAS
05-06-1835
(dateret),
15-06-1835
(læst)
  Skjøde fra Arvingerne efter afdøde Haagen Andersen til Husmand Rasmus Jeppesen.
 
Realregister tingbog LAS
... . . .
00-00-18xx
 
Haagen Andersen (gn.streget)

Rasmus Jeppesen

Bruger: Jørgen Hansen (gn. streget)

Eieren

Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
... . . .
1840 Haagen Andersen (gn.streget)

Rasmus Jeppesen

Bruger: Jørgen Hansen (gn. streget),

Eieren.

Skattegrundlag (hele matr. 33):
0 Tdr. 1 Skp. 2 Fk.1 1/4 Alb.
Matriklens hartkorn 1840
11-12-1862
(dateret),
12-01-1863
(læst)
  Skjøde fra Rasmus Jeppesen til Anders Jørgensen.
Hæftelser:
Aftægt til Rasmus Jeppesen og Hustrue.
Realregister tingbog LAS
22-05-1916
(læst)
  Matr. 33a samt 33b:
Skifteudskrift som Adkomst for Margrethe Jørgensen, f. Rasmussen, i uskiftet Bo.
 
Realregister tingbog LAS
13-05-1916
(dateret)
  Hovedparten af Matr. 33 skilles fra som Matr. 33b. Realregister tingbog LAS
18-05-1916
(dateret),
22-05-1916
(læst)
  Matr. 33a:
Skøde fra Margrethe Jørgensen til Kirsten Jørgensen
Hæftelse:
Fribolig for Margrethe Jørgensen.
Realregister tingbog LAS
01-10-1917
(læst)
  Skifteudskrift som Adkomst for Jens Peter Jørgensen og Anna Margrethe Andersen f. Jørgensen. Realregister tingbog LAS
25-09-1917
(dateret),
01-10-1917
(læst)
  Skøde fra Jens Peter Jørgensen og Anna Margrethe Andersen til Hans Martin Christensen. Realregister tingbog LAS
14-06-1924
 
  Skøde fra Hans Martin Christensen til Enke Mette Sørensen på matr. 33a og 33e. Realregister tingbog LAS
18-04-1928   Lyst Skøde fra Roskilde Skifteret til forpagter Oluf Olsen Herringløse på 33a og 33e. Realregister tingbog LAS
... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top