© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Hvedstrupvej 10  - matr. nr. 33f
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
Om matrikel 33 (før den blev delt i a, b, c, d, e, f og g):
'Et Wænge i Byen sönden for Gaden hvorpaa er opført et Huus.'
 

(UB: Sogneprotokollen er påbegyndt 1800-1844. På første side står 1831 men det kan man ikke helt regne med. For at få nøjagtige årstal på ejerskabet, må man ty til tingbogen. Sogneprotokollen indeholder en vigtig information: Brugeren af matriklen).

(UB: Se Matr. 33a for forhistorien - hørte under Cathrineberg Gods).

Sogneprotokol Kort-og matr.-Styrelsen (1800-1844)
...   . .
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top