© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Herringløse Bygade 21  - matr. nr. 44b 
 

Dato Ejer Bemærkninger Kilde
... Christopher Hansen Ejendommen er udskilt fra matr. 44a Realregister tingbog LAS
  Huus Herringløse Bye,
Af Matr. No. 44
Smed Morten Jensen,
Skomag Ole Pedersen
 
I f.m. brandforsikringen er bygningerne blevet omtakseret i årene 1858-72 - se referencer herunder til brandtaksations-protokollen for Hvedstrup sogn, der indeholder opl. om bygningernes værdi -
(Film nr.1140 - 1141)
 
Ejendommens gl. ID-nummer (af 8-42):

15/08-1860, 103-8, s. 27

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1139)
LAS

04-05-1865
(dateret)
22-01-1866
(læst)
Ole Pedersen Skøde fra Christopher Hansen til Ole Pedersen.

Servitut:
Christoffer Hansen er forbeholdt Vei forbi Eiendommen, ligesom Vinduer ei maa indsættes i Eiendommens Bygning mod Vest ud mod Christoffer Hansens Hus.

Realregister tingbog LAS
04-03-1876
(dateret)
20-03-1876
(læst)
Jens Nielsen Skøde fra Ole Pedersen til Jens Nielsen. Realregister tingbog LAS
06-04-1888
(dateret)
09-04-1888
(læst)
Hans Peder Hansen Skøde fra Jens Nielsen til Hans Peder Hansen. Realregister tingbog LAS
28-03-1938
(læst)
Søren Frederik Andreas Hansen og
Fru Ane Sofie Frederikke Olsen, f. Hansen
Læst Skifteudskrift som Adkomst for:
1) Arbm. Søren Frederik Andreas Hansen, Vridsløsemagle
2) Fru Ane Sofie Frederikke Olsen, f. Hansen, Herringløse,
hver for en Halvdel af Matr. 44a og 44b Herringløse.
 
Realregister tingbog LAS
23-07-1938
(læst)
  Læst Skifteudskrift som Adkomst for:
Enkefru Ellen Boline Margrethe Hansen, f. Andersen, paa Søren Frederik Andreas Hansens Halvdel af Matr. 44a og 44b.
 
Realregister tingbog LAS
22-07-1938
(læst)
Hans Peter Hansen Skøde til Gaardejer Hans Peter Hansen, Herringløse, paa Matr. 44a og 44b.
 
Realregister tingbog LAS
       

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top