© Ulla Bech    

  Matriklens side  
 

Herringløse ejendommen - hvem var ejerne?

Korskær 27  - matr. nr. 56b  
 
 

Bemærkninger  
'Beboet parcel'.

UB:
Matriklen er udstykket fra matr. 56a se evt. denne for perioden før 1862.

Realregister til tingbog, LAS
Dato Ejer Bemærkninger Kilde
... Peder Christiansen Opdeling af matr. 56a - i matr. 56a og b Realregister til tingbog, LAS
  Huus Herringløse Bye,
Matr. No. 56b
Peder Christiansen
Jens Nielsen
I f.m. brandforsikringen er bygningerne blevet omtakseret i årene 1858-72 - se referencer herunder til brandtaksations-protokollen for Hvedstrup sogn, der indeholder opl. om bygningernes værdi -
(Film nr.1140 - 1141)
 
Ejendommens gl. ID-nummer 8-68:

15/07-1858, 59-3, s.5,
14/10-1858, 64-8, s.7,
Meddelelse:
12/11-1861, s.45.

Brandforsikringsprotokol
Hvedstrup sogn
(Film 1139)
LAS

19-11-1861
(salgsaftale?),
26-02-1862
(dateret)
27-03-1865 (læst)
Jens Nielsen Skjøde fra Peder Christiansen til Jens Nielsen. Realregister til tingbog, LAS
1867   'Matr. 56c er solgt til Niels Christiansen'
 
Realregister til tingbog, LAS
27-07-1873
(dateret)
25-08-1873 (læst)
Albert Bendtzen Skjøde fra Jens Nielsen til Detailhandler A. Bendtzen.
(UB: A. Bendtszen får i 1887 også skøde på 56d)
Realregister til tingbog, LAS
11-07-1888
(dateret)
16-07-1888 (læst)
O.V. Simonsen Skjøde fra Albert Bendtzen til O.V. Simonsen,
(som samtidigt også får skøde på 56d)
 
Realregister til tingbog, LAS
02-04-1900
(dateret)
18-06-1900 (læst)
Rasmus Jensen Skjøde fra O.V. Simonsen til Rasmus Jensen (do. matr. 56d).
 
Realregister til tingbog, LAS
05-12-1904
(dateret)
09-01-1905 (læst)
Hans Nielsen Fogedudlægsskøde til Hans Nielsen
(Hans Nielsen får samme dato skøde på matr. 56d)
Realregister til tingbog, LAS
22-07-1918
 
  Matr. 56e bliver frastykket matr. 56b
 
Realregister til tingbog, LAS
26-02-1919
(dateret)
17-03-1919 (læst)
Lars Nielsen Skøde fra Hans Nielsen til Lars Nielsen på matr. 56b og 56c Realregister til tingbog, LAS
27-05-1929
 
Niels Juul Hansen Skøde fra Lars Nielsen til Husejer Niels Juul Hansen på matr. 56b og 56c
(UB: Niels Juul Hansen ejer i forvejen matr. 56d og 56e fra 1918).
Realregister til tingbog, LAS
... . . .

  

 

 
Tip:
For at få oplysninger om i hvilken årrække en familie evt. har beboet en ejendom, kan man kigge i oplysninger omkring ejerforhold eller kigge efter den tids lejekontrakt  - fæsteaftalen. Som regel vil man da finde navnet på familiens overhovede, husfaderen, hvis der var en sådan, og ellers navnet på enken.
Oplysninger om ejerne findes i skøde-og panteprotokoller, og her kan oplysninger om fæste også være tinglyst. Hvis der ved overtagelse af en ejendom fulgte forpligtelser med i form af en aftægtsaftale til en tidligere bruger eller ejer, vil dette fremgå af hæftelser på ejendommen og af en evt. ny fæsteaftale.

En aftægtskontrakt kan rumme aftaler omkring logi og størrelsen af lejligheden, brændselstilskud, evt. fri kost, klæder, sko eller andre fornødenheder, samt pleje under sygdom, og den anslåede værdi heraf vil være beregnet. 
Hvem beboerne på ejendommen ellers var, må man kigge efter i andre kilder. Se evt. link til 'Matriklens side' under denne sides topbillede. På siden kan du bl.a. finde et link til data om ejendommens beboere.
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top