© Ulla Bech    

   
 

Gårdbeskrivelse

Stenlykkevej 3 - matr. nr. 19b  (Stenløkkegård)

 

Gårdbeskrivelse 1947

Gårdens bestyrer er Hans Jørgen Frode Jensen, født 8. februar 1921 på gården, som søn af gårdejer Jens Jacob Jensen.

Gårdens navn er  'Stenlykkegaard'; den har været i slægtens eje fra 1900. Bygningerne er opført 1927 og 1936 og overtaget af (JJ) Jensen i 1917. Der var da opdyrket 34 tdr. land hvilket er det samme som nu. ..... Besætningen er 4 heste, 7 køer, 7 ungkvæg og 5 svin.

Jensen er uddannet ved landbruget.
 
Kilde: Danske Landmænd og deres Indsats, Nationalt Bogforlag 1947.

 

 

 

 
Om gårdbeskrivelser
Beskrivelser af landbrugsejendom-me er øjebliksbilleder, der sam-menholdt med hinanden kan være med til at illustrere, hvordan ud-vikling over en længere årrække har fundet sted både i landbruget - og på den enkelte gård.

Gårdbeskrivelser

 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top