© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 12 - matr. nr. 04e  (Herringløse Vandværk)

  

Herringløse Vandværk etableres

Ved Muldhøjgård oprettedes i 1907 Herringløse Vandværk. Der blev bygget et vandtårn og en mølle, der skulle pumpe vandet op i tårnet. Der var kun det tryk på vandet, som skabtes ved at hæve det op i tårnet. Når der skulle laves storvask holdt man derfor øje med vinden - i vindstille perioder kunne det knibe med vandforsyningen visse steder i byen.

24 grundejere stod bag oprettelsen af vandværket. På den tid havde alle gårde egen brønd, men husene havde ingen. Der var derimod 3 fællesbrønde i byen. I dag forsynes alle husstande i Herringløse med vand fra vandværket. Der er måler i hvert hus. Vandværkets tekniske installationer befinder sig i en lille bygning på matr. 4e.

1931 fik man el-pumper til at erstatte vindmøllen. Vandværkets måler var anbragt inde i entreen på Muldhøj-gård.

1963 kom der tryk på vandet.

1987 blev der konstateret forurening og boringerne på gårdspladsen måtte opgives og en ny laves 900 m syd for byen.

 
Kilder: Jutta og Duvald Jensen. Fortalt til Ulla Bech 1998. Mogens Clausen, bestyrelsesmedlem i vandværket gennem mange år, 1999.

 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top