© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 15 - matr. nr. 06b købmandsbutikken

   
 

Købmandsbutikken

På ejendommen har der siden ca.1888 været butik. På dette tidspunkt blev der fra gårdejeren Hans Hansen udstedt skøde til detailhandler Rasmus Jensen på matrikel nr. 6b. På grunden havde oprindeligt gården Engvanggård ligget. Den var nu udflyttet fra landsbyen og lå syd for Birkelundsvej. På grunden lå stadig et ældre hus, hvor en husmand havde bolig. Huset lå i den sydlige del af matr. 6b. Huset er nævnt i historien om 'Hotel Phønix' på Korskær 13. I 1909 blev en østlig bid af grunden skilt fra som matr. 6d og solgt til kommunen. På denne blev Forskolen bygget.

Den første købmandsbutik lå langs med Hvedstrupvej. Bygningen ligger der stadig. Butikken havde indgang i gavlen mod Bygaden. Fra 1918 hed købmanden P.C. Andersen, og han lod ca. 1927 den nye forretningsbygning langs Herringløse Bygade opføre af lokale håndværkere med tømrermester Alfred Nielsen og murer Jens Peter Sigersted som de ansvarlige for det håndværksmæssige. Samtidig inddrog man den gamle butik i privatboligen.

Ca. l930-32 overlodes forretningen til købmand Calmar Nielsen, som ikke var nogen ørn til at drive forretning. Han led under religiøse anfægtelser, og i forbindelse med skilsmisse måtte han i 1934 afhænde butikken. Køberen var Carl Vilhelm Christensen, som kom fra Viby Sjælland. Hans yngste søn, Claus Christensen, blev den sidste købmand i Herringløse. Om købmandsbutikken kan du læse i artiklen 'Bag købmandsdisken' i årsskriftet 2008 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.

Ved købmandsbutikken var der i en årrække et frysehus på andelsbasis, det lå i den lille bygning på hjørnet af grunden ind mod Forskolen.

 

Kilde: Claus Christensen, Herringløse, 1998. Mogens Christensen, Fyn, 2008.
 


 

Travle dage og mindre travle dage

Læs lidt fra Mogens Christensens erindringer om en ubekymret barndom i Herringløse.

Læs historien her

Dele af artiklen indgår også i historien om Hvedstrup sogns tre købmandsbutikker fra Årsskrifterne 2008 (og 2009) fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.

 

Kilde: Mogens Christensen, Fyn, 2008.
 


 

Carl Vilhelm og Tribinis stærke dame

Dan Olsen, som i to år var cykelbud hos købmand, Carl Vilhelm Christensen, fortæller historien om den fysisk stærke købmand i artiklen 'Cirkus og gøgl i byen'. Carl Vilhelm lægger en stærk dame i lænker.

Læs historien her.

 

Kilde: Dan Olsen, Hvidovre, 2010, samt Mogens Christensen, Fyn, 2010.
 

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top