© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 11 - matr. nr. 06d  (Forskolen - 'Hansoline')

   
 

Forskolen

Grunden, som huset ligger på, hørte tidligere til Engvanggård. Gården lå, hvor nu nabohuset mod vest  (den senere købmandsbutik) ligger på Bygaden 15.

Huset rummede den gamle forskole i byen, som blev bevilget og bygget i 1908-09 til 47 af de mindste børn i byen, som da var indskrevet til lidt begynder-ABC hos en privat forskolelærerinde. Her undervistes indtil 1948 de mindste skolebørn i 1.-2. klasse (begge klasser samtidig).

I den østlige ende af huset var privaten, hvor forskolelærerinden boede. I haven var der skolegård og lokummer. To søskende, Hans og Oline, boede senere i huset og lejede klasselokalet ud til byfester. Huset hed siden i folkemunde 'Hansoline'.
 

Kilde: Inger og Ejner Jensen, Herringløse, genfortalt af Ulla Bech, Herringløse.

 


 

Forskolen som forsamlingshus

I Egnshistorisk Nyt fra Egnshistorisk Forening i Gundsø har været bragt en lille artikel om bl.a. 'Hansoline':

Forsamlingshuse i Herringløse - Egnshistorisk Nyt 1999-1, Egnshistorisk Forening i Gundsø

Forskolen var en årrække samlingsstedet i byen, hvor bl.a. Idrætsforeningen holdt til med sine indendørs sammenkomster for medlemmerne. Læs evt. om Idrætsforeningens opstart i artiklen Idrætsforeningen - det festlige fællesskab.

 

Kilde: Inger og Ejner Jensen, Jens Arne Hansen (i.f.m. Herringløse Idrætsforening), alle Herringløse, (genfortalt af Ulla Bech, Herringløse, i Egnshistorisk Nyt).

 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top