© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 15 - matr. nr. 06b frysehuset ved købmanden

   
 

Frysehuset

I slutningen af 1940`erne var firmaet  Helweg Jørgensen Frigidaire aktivt mange steder på Sjælland for at skabe interesse for oprettelse af fælles frysehuse. Således også i Herringløse hvor man inviterede til orienteringsmøde herom, og da der viste sig tilstrækkelig interesse, blev det besluttet på andelsbasis at danne et lille selskab med det formål at bygge et lille frysehus. Beliggenheden skulle være central i området, og da den lille grund mellem købmandsforretningen og forskolen var af en passende størrelse, valgte købmand C.V. Christensen at stille grunden vederlagsfrit til rådighed til formålet  (uden tvivl med den skjulte bagtanke, at det kunne tilføre købmandsforretningen nye kunder).

Byggeriet fandt sted ca. 1947-49. Der var 20 – 24 bokse, som alle var i brug (det var formentlig en forudsætning for at etableringen overhovedet kunne finde sted). Murerarbejdet udførtes af den lokale murer Ejvind Knudsen.

Købmanden opkrævede betaling for leje af bokse, og han stod også for tilsyn med driften, - herunder kontrol med at maskinen kørte, som den skulle.

Alle brugere af fryseboksen fik udleveret en bog med instruktion i, hvorledes man skulle behandle de produkter, som skulle indfryses, - hvilke produkter der var egnede til frysning, hvornår og hvordan optøning skulle finde sted osv. 

Udviklingen i samfundet førte med tiden til, at flere og flere fik fryseboks hjemme, og interessen for andelsfrysehuset faldt. Det medførte, at købmandsforretningen i en periode overtog flere og flere af boksene, en udvikling, som skete i den tid, hvor købmanden handlede med flere og flere frostvarer, og derfor kunne udnytte fryseboksene som lager.

 

Kilde: Mogens Christensen, søn af købmand C.V. Christensen, sept. 2008.

 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top