© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Hvedstrupvej 4 - matr. nr. 07a  (Kirkebjerggaard)

  

Magistratens gård.

Gården hørte tidligere under 'Magistratens gods' (eller 'Staden København').

I årsskriftet 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse mere om Magistraten som Godsejer. Her på sitet kan du læse et kort uddrag af artiklen

'Da Herringløse var under 5 godsejere - en historie om udskiftning af landsbyjorden.
 

Kilde: Ulla Bech, årsskrift 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.

 


 

Kirkebjerggårds brand

Kirkebjerggård nedbrændte i 1919. Ilden var påsat af to 5-årige drenge, der var på besøg hos en husmand nær ved. De havde leget med tændstikker i 'stakhaven' ved siden af gården, det var et område med halmstakke. Med gården brændte også 8 nabohuse, der lå lige på den anden side af vejen. Det er blevet fortalt, at det virkede, som om hele Herringløse brændte.

I et af husene boede to gamle koner og den enes søn. De mistede alt undtagen det tøj, de havde på. Og de var ikke forsikrede. De øvrige var godt nok forsikrede, men alt for lavt. I alt blev 12 familier husvilde ved branden.

 

Kilde: Ejner Jensen; Herringløse, fortalt til Ulla Bech i 1998.

 

 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top