© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Pilekær 6 - matr. nr. 10a  (Pilekærgaard)

  
 

Gård under Edelgave Gods

Gården hed tidligere "Gammelgård", men blev navngivet "Pilekærgård" i 1924.

Gården hørte tidligere under Edelgave gods. Godsejer Frederik Wilhelm Tutein afhændede i 1853 efter faderens død det meste af bøndergodset, enten til selveje eller arvefæste. Han havde i øvrigt ry for at være en meget human godsejer, der interesserede sig for sine bønders vel. Det blev dog Ellis Tutein, der så sent som i 1915 afhændede den sidste fæstegård i Herringløse til en bonde i selveje; det var Pilekærgård.

Gården er bygget i ege-bindingsværk. For nogle år siden kom et åbent ildsted pludselig til syne ved en ombygning. Det eksisterer endnu. På bagsiden er der grukedel.

 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse, 1998

 


 

Kunsten at prutte med prisen

Om gårdens overgang til selveje i 1915 fortælles det, at bondesønnen Jens Peter Pedersen's far havde haft gården i fæste, og da han døde, ville sønnen købe gården. Men som han sagde til Edelgaves ejer, så ville han " ikke give ret meget for det gamle lort". Godsejeren svarede blot: "den kan du ikke købe - du må finde noget andet". Han var blevet stødt på manchetterne, og fremførte forøvrigt, at var gården i dårlig stand, så måtte Jens Peters fader jo have misligholdt den!

Jens Peter måtte så købe en anden gård i Herringløse (det blev Korskærgård). Godsejeren menes dog senere at have udtalt, at de jo nok kunne være kommet overens med prisen.

 

Kilde: Mogens Clausen, Herringløse, 1998.

 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top