© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Sengeløsevej 2 - matr. nr. 14o + s  (Købmandsbutik)


 

Købmanden på Sengeløsevej

Mejeriejer Peter Jensens kone oprettede købmandsforretningen "Sparta" i 1908. Dennne var bygget sammen med Mejeriet. Der var adgang fra privaten til forretningen. Deres søn overtog forretningen og foderstofhandelen. De selv byggede villaen "Hjemmet" på hjørnet af Østrupvej, som de flyttede op i.

I 1919 kom Købmand Ludvig Gress- Pedersen til. Han ejede købmandsbutikken til 1925, hvorefter Købmand Anders Jørgen Andersen havde den i blot halvandet år.

I 1926 kom så kompagnon'erne "Lorentzen & Simonsen" -  det stod på facaden.

Efter Simonsen ejedes forretningen af Johs. Nielsen fra Gerdrup. Senere igen kom der en butik med trævarer.

.
Kilde: Inger og Ejner Jensen, Mogens og Bodil Clausen, alle Herringløse, A. Bak, Gundsølille. Fortalt til Ulla Bech 1998.
 

 

Købmændene Lorentzen & Simonsen

Fra 1926 blev købmandsbutikken drevet af Knud Lorentzen og dennes datter og svigersøn Margrethe og Poul Simonsen. Fru Lorentzen var 'madmoder' og sørgede for husholdningen med hjælp fra en 'pige'. Om købmandsbutikken kan du læse i årsskriftet 2009 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø, i 2. del af artiklen 'Bag Købmandsdisken'.

I første del af den nævnte artikel, i årsskriftet 2008 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø, kan du læse om to andre købmænd i sognet, Ebbe Herbo Pedersen på Birkelundsvej i Hvedstrup og Carl V Christensen på Herringløse Bygade i Herringløse.

 

Kilde: Ulla Bech, 2009.
 

 

Barndomserindringer

Købmand Simonsen's datter Benny husker fra sin barndom i Herringløse, at der var mange legemuligheder omkring Købmandsbutikken. I haven var der et rigtigt stort lysthus. Nede ved skrædderen og smeden var der et kær, som man kunne skøjte på om vinteren. Og bagved var et vænge med masser af tumleplads. Der blev spillet rundbold og håndbold til den store guldmedalje, og uden resultater var det jo ikke, for da idrætsforenningen startede vandt pigerne det første amtsmesterskab!

Der var kælkebakken ved Korskærgård og ved Knud Larsens gård (Lindegården), hvor der var storke, var der høstakke på grunden ved gadehjørnet øst for laden. Benny legede med Else fra gården. Når man ikke ville lege mere, kunne man besøge smedens kone, der gad at læse historier. Også konen på Brøndbakkegård var god for en historie, det var  'Knold og Tot'.

 

Kilde: Margrethe Simonsen og datteren Benny, Roskilde. Fortalt til Ulla Bech 1998.
 

 

I afdelingen for damevarer

Hos købmændene 'Lorentzen & Simonsen' i Herringløse var der et righoldigt udvalg af varer. Det spændte fra tømmerstokke, og grovvarer fra landbrugsproduktionen, over kolonialvarer og isenkram, til stoffer i metermål, synåle, bændler og hægter - og andre 'damevarer'  ...
 
Læs historien 'I afdelingen for damevarer' fra de to lærlinge Torben og Mogens, som stod i lære hos Lorentzen & Simonsen i hhv. 1939-43 og 1944-48.
 

Kilde: Torben Tversted og Mogens Jonsborg, fortalt til Ulla Bech 2008.
 

 
 

Det er en tysker

Mogens Jonsborg var startet som ny elev i butikken i de sidste måneder af besættelsestiden. Han kom til Lorentzen og Simonsen i efteråret 1944 i god tid til at kunne hjælpe til ved julehandelen, og fra 1. januar 1945 startede læretiden på 4 år. Han fortæller her om en episode fra hans første tid i butikken:
 
"Dengang opholdt nogle tyskere sig ude ved Sømhøj ved en slags udkigspost, de havde opført der. En af mine første aftener i Herringløse sad vi i vores spisestue hos købmandsfamilien, da der blev banket på døren. Som ny var det mig, der rejste mig for at gå ud til døren. Jeg lukkede op, men ved synet af personen, der stod udenfor, blev jeg så forskrækket, at jeg uden et ord hastigt smækkede døren i igen for næsen af vedkommende. Jeg løb ind i spisestuen igen, og til de spørgende ansigter, jeg mødte, sagde jeg med rædsel i stemmen: Det er en tysker!

En stor uniformeret tysk soldat stod stadigvæk ude på den anden side af døren - sikkert en kende forbavset. Jeg var ikke klar over, at tyskerne ude på højen var faste kunder i købmandsbutikken. Købmanden gik selv ud og lukkede op. Senere erfarede jeg jo, at de sådan set var flinke mennesker. Ofte kom de for at få nyheder om krigens hændelser derhjemme, hvor deres familier var i skudlinien under de allieredes luftangreb. Hitler kaput - alles kaput, sagde de, og de så meget triste ud. Købmanden så billeder af deres koner og børn. Der var tårer i øjnene på de ellers modne velvoksne mænd.
 

Den første Sankt Hans jeg oplevede i byen var så lige efter besættelsens ophør. På grunden vest for byen, hvor Herringløse Idrætsforening havde fået stillet areal til rådighed til boldspil m.v., blev rejst et mægtigt Sankt Hans bål. Det var lavet som et tårn af en masse plader og affald fra tømmerværkstedet. Det lavede så meget røg, at folk kom langvejsfra, fordi de troede, at der var ildebrand i Herringløse. Der har nok været behov for at tænde lidt ekstra lys efter de mange mørke år."

      

Kilde: Mogens Jonsborg, Brønshøj, fortalt til Ulla Bech 2008.
 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top