© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Sengeløsevej 4, matr. 14t (og r) ('Herringløse Mejeri')


 

Mejeriet

Herringløse Fællesmejeri blev oprettet i 1878 som det første mejeri i Gundsø. Det var trods navnet et privat mejeri.

Isen til nedkøling af mejerimælken blev skåret på Poppelsøen. Den opbevaredes i store kuler omgivet af tørvestrøelse og kunne holde en hel sæson.

Dets første ejer hed Jensen. Hos ham blev Gundsøs første telefonforbindelse , en andelstelefon, oprettet senest 1897 med hele to abonnenter - nemlig mejeriet og byens læge. Hans kone oprettede købmandsforretningen "Sparta" i 1908 (matr. 14o og s). Dennne var bygget sammen med Mejeriet.

Den næste mejeriejer (1912) hed Vilhelm Stæhr. Hans kone hed Karla, og de havde sønnerne Agner, Hakon, Karl og Vagn. Vilhelm Stæhr fik desværre en meget tragisk død, idet han druknede sig i Sydhavnen el. Kalkbrænderihavnen, og mejeriet ophørte (1936) efter tvangsauktion.

Mejeriet blev nedlagt herefter, fordi leverandørerne fik mere for at levere mælken direkte til København.
 
 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse, (Kulturhistorisk vejviser nr. 8 fra Fjordmuseet).
 


 

Om mejerier i Gundsø

I årsskriftet 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse mere om mejeriet, se et kort referat her:

Skummetmælk, skyr og skæreoste - om mejerier i tre gamle sognekommuner,
Ulla Bech, årsskrift 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø

 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse.
 

 
 

Ombygning af mejeriet til boliger

Da mejerifunktionen var ophørt, blev bygningerne efter i nogle få år at have stået tomme, i 1942 købt af Ejvind Knudsen. Han blev murermester i Herringløse, og mens han selv beboede en lejlighed i det tidligere mejeri, færdiggjorde han ombygningen til beboelse.

Du kan læse om Ejvind Knudsen i artiklen:
På tur med Ejvind W. Knudsen - en uforglemmelig cykeltur under folkestrejken i København 1944,
Torben Tversted, årsskrift 2009 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø

 

Kilde: Torben Tversted, Lyngby, 2009.
 


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top