© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 14 - matr. nr. 17a  (Muldhøjgård)

  
 

Forandringer på gårdens jorder

Fra Rytterkær (ved Jønksvej) og til Østrupvej ved Muldhøjgårds store egetræ gik tidligere en 'kirkesti' for folkene i Lille Herringløse (langs det gamle skel ml. matr. 17 og husmandsstederne matr. 28 og 29). Den nedlagdes i 1924 under store protester (gårdejer Chr. Larsen pløjede den op).

I 1952 overtog Duvald og Jutta Jensen gården med 8 tdr. land og lavede gartneri her. Det første år dyrkedes bl.a. tulipaner til løgfremstilling, men der var også en kornmark. Der hørte en hest til gården, som sammen med en lånehest fra Knud Larsen på Lindegården udgjorde det spand, der skulle til for at bearbejde jorden og høste afgrøden. Duvald hjalp til gengæld Knud Larsen med tærskningen. Der var også et par køer - det gav mælkepenge. Senere blev der dyrket violer, engblommer, georginer, lathyrus, fresia, astilbe samt pæoner, der blev solgt på Grønttorvet. Dertil blev bygget drivhuse på støbt fundament.

Da Duvald og Jutta flyttede hertil var Herringløse 'Ungkarlenes By'. Der boede ugifte mandfolk på mange af gårdene i byen, således på Pilekærgård, Vestertoftegård, Kirkebjerggård, Oldhøjgård, Herringløsegård og ude på Brøndbakkegård. Måske har pigerne ikke følt sig fristet til en tilværelse som medhjælpende hustru i landbruget.

Ved mageskifte med Ryttergården (matr. 16a) blev der dannet to store parceller, som blev udstykket til parcelhusbyggeri i starten af 60'erne, nemlig Søvangen og Muldhøjvej.

Gårdens beboelsesbygning skal være skabt af materiale fra en nedrevet stationsbygning i København. En som havde overværet byggeriet udtalte: "der er ikke gået 500 hele sten til !". Væggene bestod af bare brokker. Under en renovering af gulvet i stuerne fandt man et par gamle gulvbrædder med inskriptioner på. Den gamle tømrermester Ole Nilen havde lagt gulvet i 1899.

Ved gården, på nabogrunden (matr. 4e), oprettedes i 1907 Herringløse Vandværk. Vandværkets måler befandt sig i entreen på Muldhøjgård.

 

Kilde: Jutta og Duvald Jensen. Fortalt til Ulla Bech 1998.

 

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top