© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Korskær 3 - matr. nr. 32c (og  a, b)

  

Et Vartov hus

Grunden, som huset ligger på, var førhen ejet af Vartov Hospital. Da Vartovs gårde overgik til selveje i slutningen af 1700-tallet, blev huset fæstet under bonden på Ryttergården (tidl. Lille Herringløsegård) matr. nr. 16a. Der hørte en jordlod til, som lå på marken mellem matr. 16 og 17 nede mod Hove å.

I årsskriftet 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse mere om 'Godsejeren' Vartov.

 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse, 1999


 

Ole Møllesvends hus

Her boede Maren og Ole Jensen omkring århundredeskiftet 1900. Ole havde været møllersvend ved Værebro Mølle, og kørte senere kødvarer for Roskilde Slagteri (på hestevogn).

Deres søn; Adolf Jensen, havde i staldbygningen en vognmandsforretning med en 1 ½ tons Ford T. Derfor gik stråtaget op i en bue over porten, så bilen kunne komme ind.

 

Kilde: Ejner Jensen, Herringløse, 1998, søn af Adolf Jensen
 

 
 

Maren, smeden og koen

I Egnshistorisk Nyt fra Egnshistorisk Forening i Gundsø har været bragt en lille historie om Maren fra Korskær 3 og smeden, der boede overfor:

Maren, ja hun hed jo 'Maren Ole Møllersvends', gik hen og blev enke. En gang hun var syg og ikke kunne gå ud og malke koen ude på jordlodden, vidste hun ikke andre råd end at bede naboen, smed Hans Hansen, om hjælp. Han gik dog også ud for at malke, men vendte hjem med uforrettet sag - koen ville ikke malkes af ham. 'Så må du tage min kjole og tørklæde på', sagde Maren. Men smeden bedyrede, at SÅ blev det efter mørkets frembrud!

.

Kilde: Andreas Bak, dyrlæge Gundsølille, genfortalt til Ulla Bech i 1997, og gengivet i Egnshistorisk Nyt nr. 2000-2.

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top