© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Korskær 13 - matr. nr. 38a ('Hotel Phønix')

  

Universitetets hus

Huset var ligesom husene på Rundingen fæstehus under Universitetet. Læs evt. om universitetets huse og gårde i Herringløse.

I årsskriftet 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse mere om Københavns universitet som 'Godsejer',
se et kort referat af artiklen her:
Da Herringløse var under 5 godsejere - en historie om udskiftning af landsbyjorden.
 
 

Kilde: Ulla Bech, årsskrift 1999 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 


 

'Hotel Phønix'

I dette hus, opkaldt efter et berygtet udskænkningssted i København, blev der førhen underholdt med musik - ofte harmonikaspil. Folk i byen kunne også leje 'salen' til festlige sammenkomster. Den gang var der et fag mere i længden.

 

Kilde: Ejner Jensen, Herringløse, (genfortalt af Ulla Bech, Herringløse, i Kulturhistorisk vejviser nr. 8 fra Fjordmuseet, 2001).

 
 

Sangforeningen

I Egnshistorisk Nyt har været bragt en lille historie om 'Hotel Phønix ' og sangforeningen, som mødtes der - se:

Forsamlingshuse i Herringløse -
Egnshistorisk Nyt 1999-1, Egnshistorisk Forening i Gundsø

 

Kilde: Claus Christensen, Herringløse, 1998, opr. fra slagter Vilhelm Andersen.
 


 

Fragtmand Verner Jensens hus

Huset var fra 1917 ejet af tømremester Alfred Nielsen (1917), det store tømrefirmas ophavsmand. Tømrermesteren solgte til fragtmand Adolf Jensen.

Den ene af fragtmand A.J.'s sønner, Verner Jensen, overtog senere fragtruten Herringløse-København fra sin far. Han kørte bl.a. mælkejunger til københavn hver morgen. Så tog han imod bestillinger fra folk, der skulle have noget med derind eller med tilbage. Han medbragte bl.a. pakker fra Fragtmandshallen, mask fra Carlsberg til bønderne (kreaturfoder) og koks til opvarmning. Til sidst var der dog ikke penge i det mere - een af grundene til det var, at bønderne solgte deres malkebesætninger.

 
Kilde: Ejner Jensen (Adolf Jenens søn) og Jenny Mikkelsen, begge Herringløse, fortalt til Ulla Bech 1998.


 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top