© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 21 - østlig længe matr. nr. 44b

  

Skomager Ole Pedersen

I en østlig længe til huset på Herringløse Bygade 21 boede efter krigen i 1864 Ole Pedersen, som var skomager. Før ham havde der boet en smed, og da Ole overtog det lille hus, forpligtede han sig til at fjerne et tidligere smedeværksted (essen). Oprindelig var længen i starten af 1800-tallet bygget til at rumme lo. lade og stald for husmanden i huset mod vest, som længen var sammenbygget med. Nu var denne længe altså privatbolig med 4 fag indeholdende skorsten, forstue og kammer. Med nutidige øjne var det ikke meget husplads for en familie, som få år senere rummede to voksne og to børn.

I årsskriftet 2012 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse om Ole skomagers deltagelse i krigen 1864. Her på hjemmesiden kan du læse lidt af artiklen, som beretter om hans aftjenelse af værnepligten ('våbenøvelsen') i årene op til krigen.  Læs: 'I blå kjortel og gevær' 
  
 

Kilde: Ulla Bech, I blå kjortel og gevær, årsskrift 2012 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 


 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top