© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Herringløse Bygade 5 og 7, matr. 60a og b, samt Korskær matr. 60c
 

På grunden matrikel nr 60 (a, b og c) var engang et kær. Læs evt. om gadekærene.

I 1898 klagede beboerne i byen over kæret, der udsendte 'ubehagelige dufte, som kunne sanses over hele byen'. Man ønskede det drænet og tørlagt. Klagen var stilet til Lejre Herred, der sendte den videre til Sognerådet, der traf overenskomst med mejeriejeren, som skulle betale en del af dræningen. Imidlertid strandede sagen undervejs på, at en mand modsatte sig, at drænet førtes over hans grund. Der gik så endnu et par år med ævl og kævl, inden Bylauget tog affære og med tilskud fra kommunen fik ordnet det fornødne. I 1906 købte mejeriejeren gadekæret, eller det der var tilbage af det, af Bylauget. Han købte også nabogrunden til smedens matr. 49a, så arealet var hans hele turen fra mejeriet til kæret.

Og hvad var det så, der var ledt ud i kæret? Det var ikke det rene sæbe - det kunne nemlig ikke anvendes, da det ville afgive duft og smag til mælkeprodukterne. Derimod anvendtes en del andre og skrappere midler alt efter hvilke genstande, der skulle rengøres:
 

Kalk anvendtes en del i den tid, hvor man hovedsagelig arbejdede med genstande i træ. Det havde i trækærner til smør imidlertid den ulempe, at der dannedes et 'stenlag', som fik smørret til at hænge i kærnens sider, og som bagefter måtte renses af i syre. Soda var meget anvendt til metalgenstande, men kunne ikke bruges til aluminium og slet ikke til træ. Ætsnatron var ret effektivt. Faktisk så effektivt, at man måtte tilsætte vandglas for at opbløde lidt af dens bivirkninger. Til aluminium kunne man f.eks. anvende salpetersyre.

Sammen med disse og andre rensemidler skulle bl.a. også tilsættes skoldhedt vand og en god gang knofedt, når børstenbinderens produkter med svine- og kohalehår skulle svinges på kar og skubbes i rør.
 

Efter mejeriets ophør blev kæret fyldt op.

Børster til rengøring på mejeriet

fra artiklen:
Skummetmælk, skyr og skæreoste - om mejerier i tre gamle sognekommuner.

 

Kilde: Ulla Bech, årsskrift 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.

 

 
 

Matriklen 60a har nu fået dispensation til opdeling i to grunde 60a og 60c, men husene skal vist stå på piller - der er langt ned til fast grund.

Pladsen blev i mange år benyttet for omrejsende Cirkus, med gøgl, luftgynger og karusseller, når de var her en gang om året. Dette var også tilfældet med pladsen overfor bag slagter Vilhelms huse (bag det nuværende Brøndbakken - ned mod Poppelsøen).

 
Kilde: Jenny Mikkelsen og Duvald Jensen, begge Herringløse, fortalt til Ulla Bech 1998.

 

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top