© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Hvedstrupvej (efter 48) - uden matr. nr. (Kirken)
 

Kirken

Hvedstrup er en udflytterby groet op omkring kirken og det oprindeligt meget store gadekær. Kirken er en meget smuk hvidkalket gotisk kirke. Et normansk skib af marksten, hvortil der er bygget et massivt tårn, et sakristi og et våbenhus. I 1500-tallet er der tilbygget et gotisk kor med hvælvinger.

Der er et meget smukt inventar. F.eks. stoleværket med smukt udskårne englehoveder. Hver stol havde sin låge, som dog blev aftaget og brændt i 1844. Ved degnestolene har lærerne indridset deres navne i kedsomme stunder under de lange gudstjenester. Et eksempel herpå er nævnt i artiklen om sognets skole:

'Op ad Væggen ned ad Stolpen', af Christian Sørensen.

 

Kilder:
Christian Sørensen, årsskrift 1992 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
  


 

Kirkejord og afgifter til Kirken

Under kirken hørte matr. nr. 5 i Hvedstrup og matr. nr. 2 i Herringløse. Indtægterne herfra gik til kirkens vedligehold. Ejeren af Edelgave havde fra gammel tid som Jus Patronatus for Kirken ejet disse jorder. Jordene forpagtedes af husmænd.

Ved Kirkens overgang til selveje i 1910 skænkede Edelgaves ejer Tutein matr. nr. 5 til kirken.

Af tiende-adgiften tilfaldt endvidere noget kirken og noget andet præsten.

Bønderne havde også i f.m. kirken noget pligtarbejde, som i 1865 afløstes af en fast afgift.

 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse.
 

 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top