© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Ved Kæret 17b - matr. nr. 08a  (Lindegården)
 

Gårdens bygninger

Erik Petersen, som har ejet Lindegården siden 1976 fortæller flg.:

Stuehuset er opført i 1913 (!) for kr. 12.000,-.

Der blev indlagt elektricitet i 1923 (!). Elektrikkerne, der var svende fra København, boede på Lindegård, hvilket blev modregnet i gårdens andel af udgifterne, da de af byens ejendomme, der fik el indlagt, betalte for dette. Gammelsøgård, den største gård i Hvedstrup og Rolandsgården fik ikke indlagt el ved den lejlighed, men først meget senere. På dette tidspunkt blev også den åbne brønd ændret til eget vandværk, og spisekammeret blev ombygget til badeværelse. Der blev også lagt vand ind i køkkenet.

I 1937 blev der tilføjet en bygning til stuehuset på 14 m2. Dette var aftægtsbolig for enkefru Hansen, der boede der til sin død i 1965, den sidste i kontinuerlig række af tidligere ejere på aftægt. I 1963 brændte de tre udlænger, alle fra o. 1800, der sammen med stuehuset udgjorde den firlængede gård. De nuværende bygninger er opført i 1927 (lade), 1949 (maskinhus), 1963 (svinestald og garagebygnig) og 1964 (svinestald).

Jeg var så heldig at kende Kristian Hansen i 10 år (omtalt under andelsmejeriet) født i 1905 på Lindegård, død i Ved Kæret 17A i 1985. Han fortalte mange interessante ting om Lindegård og Hvedstrup. Indtil 1776 var gården fæstegård under Giesegård mellem Køge og Haslev. Imellem 1776 og 1972 var gården i samme families eje, fra far til søn/datter.

I 1972 solgte Kristian Hansen gården til murermester Björklund, af hvem jeg købte gården i 1976. I forbindelse med salget solgte Kristian Hansen besætning og maskiner særskilt, da den nye ejer ikke var interesseret i besætning og løsøre. Tre avlsbygninger har siden 1976 været udlejet, pt. henholdsvis til automobilværksted, maskinværsted og lager. Landbruget drives stadigt selvstændigt, der har dog ikke været husdyr på gården siden 1972.

Idag er der flg. postadresser på ejendommen:
Ved Kæret 17B: Beboelsesejendom for en familie,
Ved Kæret 17C: Smedeværksted,
Ved Kæret 17D: Automobilværksted,
Ved Kæret 17E: Lagerlokale.
 
Ved kæret 17A, matr. 8b, er udskilt som en aftægtsbolig for Lindegården. Matr. 8c er en parcel i Gammelsø.
 

Kilde:
Erik Petersen maj/oktober 2003. Erik Petersen har korrigeret visse oplysninger, som har været refereret fra artiklen med tidl. ejer Hans Hansens erindringer.

Ulla Bech: kontakt søges til billedkilde!
 

 
 

De ansatte på gården - i bedstefars tid

Hans Hansen, hvis slægt har boet på Lindegården i 4 generationer, har fortalt bl.a. om de ansattes forhold her i bedstefaderens tid.

Læs et uddrag af artiklen fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

Kilde:
Min barndom i Hvedstrup by
Hans Hansen, Slangerup, ved Preben Hansen, Hvedstrup,
årsskrift 1998 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 


 

Hvedstrups mælkerute

I årsskriftet 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø kan du læse om mælkeleverancen til mejeriet, hvor Hvedstrup havde sin egen mælkerute.

Læs her et uddrag af artiklen.

Kilde:
Skummetmælk, skyr og skæreoste - om mejerier i tre gamle sognekommuner, af Ulla Bech, årsskrift 2001 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 

 

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top