© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Birkelundsvej 10 - matr. nr. 09a  (Gammelsøgård)
 

Gårdens navn

Gården Gammelsøgård har navn efter søen/mosen 'Gammelsø', der støder op til gårdens mark. Marken er gennemskåret af Birkelundsvej, der er en relativt ny vej historisk set, og som ikke fandtes ved udskiftningen af landbrugsjorden i starten af 1800-tallet og den tilhørende udflytning af enkelte gårde fra landsbyens midte.
 
I det meste af 1700-tallet hørte gården under Cathrinebjerg Gods.
 

Kilde: Ulla Bech.
 

 
 

Alleen ved Gammelsøgård

Gården lå før udflytningen fra landsbyen ved den nuværende adresse Birkelundsvej 6.

En af ejerne, Viktor Nielsen, plantede den smukke allé, der fører fra Hvedstrup ad Birkelundsvej op mod gården.

.

Kilde:
Pastor Preben Hansen, ved byvandring i Hvedstrup 1. maj 1999.

 
 

Naboer til Engvanggård

Når 'avisbussen' kom  kl. 17.30 tog jeg avisen med til naboerne på Gammelsøgård. Det var Fru Ane Nielsen, Viktor Nielsens enke, der tog imod. De boede meget enkelt deroppe på gården - havde i starten kun lys et enkelt sted i stuehuset. I stalden malkede man stadig med hånden og ved lyset fra flagermuse-lygter.  Der blev ikke fyret så kraftigt i kakkelovnen, så når naboer kom til spisegilde (gik på en slags omgang mellem naboerne), blev Viktor drillende bedt om at huske at tænde op.  Selvom de var sparsommelige, når det gjaldt dem selv, viste de altid megen omsorg for de fattige i sognet og gav mad og tøj væk. Det var især Ane, der sørgede for det, og når Viktor Nielsen, mens han levede, kom ved købmanden, blev han ofte mødt af personer, der takkede hjerteligt for en gave, som han ikke helt kendte til at have givet. Jeg husker ham som en høj slank mand med et stort skæg. En anden nabogård var Borghøj. Der var kun en længebygning.  Her boede Vilhelm Jensen dengang. Han var ungkarl, men han fik siden bygget sig et stuehus og fik sig en kone.
 
 

Kilde: Ole Sørensen, søn af Marius Sørensen ejer af Engvanggård til 1963.
Kilde: 


 

Borghøj

Efter den første udgravning på Borghøj, fandt ejeren Viktor Nielsen (fra Gammelsøgård) i toppen en lille stenkiste fra yngre bronzealder. Der var ikke trængt spor jord ind. Der lå askedyngen med knoglerne, og ovenpå den en ret sjælden krum bronzekniv og et par andre ting, en syl med bevaret træskaft og en knap med guld på. Tingene blev afleveret til Nationalmuseet.
 

Læs evt. om udgravningerne i Borghøj 1930.

På Tostholm stødte de under en tørvegravning på brolægning over en meter nede. Dér har været en overgang over Hove Å, og den var blotlagt men er dækket til igen. Måske en del af vejnettet fra bronzealderen der har ført mod Smørum.

.

Kilde:
fra artikel om Poul Frederik Lassen 1888-1983, refereret af Christian Sørensen.
årsskrift 1984 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø.
 


 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top