© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Birkelundsvej 1 - matr. nr. 09c  
 

Hus under Gammelsøgård  (Birkelundsvej 1, 2, 4, 6 matr. 09c, f, e, g/h - samt Ved Kæret 1 matr. 9d)

Husene, som hørte til Gammelsøgård, vedblev i en lang årrække at være en del af matrikel 9a, altså gården. Husmændene, som boede i husene med deres familier, havde kun fæstet huset altså lejet det. Udover den faste afgift for hus og medfølgende jordstyykke kunne der være aftalt hoveri, dvs. et fast antal dage om året, hvor husmanden skulle stille med sin arbejdskraft i forbindelse med arbejde i landbruget.

Præcis lacering af beboere fra folketællinger før 1857 på matriklerne 9c, 9d, 9e, 9f og 9g/h er lidt vanskelig, da husmændene, som beboede disse huse, blot fæstede hus med jord på Gammelsøgårds grund. Der var ingen matrikelnummer eller adresse at henvise til.

I følge tingbogsoplysninger blev matrikel 9c først udskilt og matrikuleret i 1857; i 1868 fulgte 9d efter, så i 1911 9e, i 1928 9f og først derefter kom 9 g og 9h. Man skal tage dette med et gran salt, for ifølge folketællingen 1901 eksisterer matr. 9e og 9g allerede på dette tidspunkt (der var altså aftaler, men de var ikke tinglyst).

På matrikel 9g og 9h på Birkelundsvej 6 lå den oprindelige Gammelsøgård før udflytningen fra landsbyen til Birkelundsvej 10.
 

Kilde: Ulla Bech.
 

 
 
 

Købmandsbutikken

På ejendommen har der ligget en købmandsbutik. Fra 1955 var der også en benzinstander uden for butikken. Dette år flyttede købmanden Ebbe Herbo Pedersen ind med sin familie. Om købmandsbutikken kan du læse i årsskriftet 2008 fra Egnshistorisk Forening i Gundsø, i artiklen 'Bag Købmandsdisken  (del-1)'.

 

Kilde: Susanne Jakobsen, Hvedstrup, 2008.
 


 

 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top