© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Ved Kæret 9 - matr. nr. 11a  (den gamle smeds hus)
 

Matrikel nr. 11

Huset tilhørte kirken og blev bortforpagtet – normalt for forpagterens livstid.

Ud fra sogneprotokol 1800-1844 og hartkornsskatteliste 1840 - begge m. matrikelnr -  er det dokumenteret, at smed Peder Olsen beboede dette hus. Folketællinger viser, at smeden var registreret i samme hus i hvert fald i årene 1845-1860, og hans enke hos efterfølgeren i huset til 1880. Hun var da ca. 83 år gl.

Fæstet gjaldt da iflg. fæsteaftalen også for deres livstid – for enken, så længe hun ikke giftede sig igen.

Den gamle smeds arvtager, Hans Iversen, optræder som den første smed på den nye matr. 18a i 1866. Han fik først skøde på grunden og dernæst på bygningerne.
 
 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse, Sogneprotokol for Hvedstrup sogn, hartkornsskatteliste 1840 samt tingbog.
 

 
 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top