© Ulla Bech    

   
 

Stedets historie

Ved Kæret 19 - matr. nr. 18a  (Smedjen)
 

Matrikel nr. 18

Da Hvedstrup landsby omkring år 1800 blev udskiftet, og matrikelnumrene fastlagt, var der kun matriklerne 1-17. Resten var kirkegården, byens gadejord og gadekæret.

I 1865 udstykkes imidlertid fra 'den fælleds gadeplads' en 'husplads og forliggende have sydlig på gaden'. Den nye matrikel matr. nr. 18a, omtales i tingbogen som 'smedie med grund'. Smedjen har altså eksisteret her i årene op til, at Smed Hans Iversen i 1866 får skøde på ejendommen.

En servitut på ejendommen lyder:
'Aarlig Afgift til Hvedstrup Bye Kasse 1 Rdl. (rigsdaler), der betales hvert Aars Mikkelsdag samt Recognition til samme ved Eierskifte 4 Rdl.'

Før udskillelsen af denne matrikel boede der gennem mange år, 1845-1864(?), en smed Peder Olsen på matrikel 11a (Ved kæret 9).
 

Kilde: Ulla Bech, Herringløse, Sogneprotokol for Hvedstrup sogn samt tingbog.
 

 
 
 

 

 
Tip:
Hvis du klikker på linket 'Matrik-lens side'  under topbilledet, kan du få andre oplysninger om ejen-dommen:
- Hvem var ejerne?
- Hvem boede der?
- Hvad kan de gamle gamle doku-
  menter fortælle?
- Er der et billede af ejendommen?
- Gemmer stedet på en historie?
 
      Forside  -  Kontakt  -  Nyt  -  Søg i index  -  Links  -  Om siden  -  Til top